Under hösten 2013 har vi genofört ett gerationsskifte på Ådö Säteri. Det är Ulrika, som tillsammans med Daniel tar över ägandet och förvaltningen av Ådö Säteri. Som en följd av detta läggs även driften över i det gemensamägda bolaget, Ådö Säteri AB.

Huvudinriktningen kommer fortsatt att vara träning,tävling, inackordering och uppfödning av travhästar.

Generationsskifte på Ådö Säteri.

Ådö Säteri

Lite om oss

Ådö Säteri ligger på en halvö i Mälaren, ca 1 mil söder om Bro i Upplands-Bro Kommun. Gården omnämns för första gången på 1400-talet, och den nuvarande huvudbyggnaden är från 1600-talet. Om Historien vingslag på Ådö, kan du läsa om lite längre ner.

 

Gården ägs och drivs idag av Ulrika Riesterer, som tillsammans med sin man Daniel tog över verksamheten efter sin far 2013. Nästa generation är även verksamma på gården. Sonen Jonathan går andra året på Vreta Lantbruksgymnasium, och dottern Ida har kört sina första lopp med stor häst. Detta gör att fjärde generationen redan är verksamman på gården.

Gården är ca 350 hektar stor och den huvudsakliga verksamheten är uppfödning och träning av travhästar. Med sin närhet till Solvalla, är gården unik i sitt närområde. En 800-meters rundbana och en 700-meters rakbana, gör träningsanläggningen komplett. Möjligheten att simma med hästarna finns också.
Under senare delen av 2013 har man även bytt inredning i körstallet, som nu är uppdaterat till senaste standard. Stallet rymmer 24 boxar, och till avelsverksamheten samt evakueringsstall, finns ytterligare 20 boxar till förfogande.

 

Gården består av ca 80 hektar åkermark, där ca hälften idag står för vallproduktionen. Man är helt självförsörjande på grovfoder.

Historien om Ådö

Ådö nämns för första gången år 1404. Från 1650 vet vi att huvudbyggnaden har legat där den ligger nu. Den dåvarande ägaren, familjen Leijonhuvud, hade gården i sin ägo i över 130 år, vilket spänner över 6 generationer.

 

1712 köpte Finlandsättlingen och krigaren Arvid Horn Ådö Säteri för att användas som privatbostad. Arvid Horn bodde på Ådö i 30 år, och gifte sig även med sin tredje fru, Gyllenstierna. Det är av den anledningen som huvudentrén till slottet pryds av det Hornska och Gyllenstiernska vapnet. Han skänkte Ådö till sin tredje fru i morgongåva.

 

Från 1873 - 1917 ägdes Ådö Säteri av familjen Tamm. Namnet Tamm är återkommande i trakterna, inte minst genom kursgården Tammsvik längre upp på vägen.

1917 delades Ådö upp i fyra delar; Ådö Säteri, Tammsvik, Säbyholm och Kvistaberg.

Ådö Säteri var innan uppdelningen en egendom som sträckte sig från Lagnös södra udde, ända bort till det som idag är Bro-Bålsta golfbana.

 

1966 köpte Lars Eriksson gården, för att där föda upp och träna travhästar. 1987 tog sonen Lester över rörelsen, och bedriver idag fortsatt uppfödning och träning av travhästar. Även tredje och fjärde generationen är involverade i verksamheten.

Verksamheterna

På Ådö Säteri bedriver vi olika verksamheter

 

Uppfödning och träning av travhästar

Inackordering

Jord- och skogsbruk

Uthyrning hus/stugor

Hästmassage/laserbehandling

Köttlådor av nöt

Entreprenad

 

Ekotemplet, Ådö