Under hösten 2013 genomförde vi ett gerationsskifte på Ådö Säteri. Det är Ulrika, som tillsammans med Daniel tar över ägandet och förvaltningen av Ådö Säteri. Som en följd av detta läggs även driften över i det gemensamägda bolaget, Ådö Säteri AB.

Huvudinriktningen kommer fortsatt att vara träning,tävling, inackordering och uppfödning av travhästar. Till detta lägger vi nu även entrprenead inom skogs- och jordbruk samt vägentreprenader.

Generationsskifte på Ådö Säteri.

Ådö Säteri

Lite om oss

Ådö Säteri ligger på en halvö i Mälaren, ca 1 mil söder om Bro i Upplands-Bro Kommun. Gården omnämns för första gången på 1400-talet, och den nuvarande huvudbyggnaden är från 1600-talet. Om Historien vingslag på Ådö, kan du läsa om lite längre ner.

 

Gården ägs och drivs idag av Ulrika Riesterer, som tillsammans med sin man Daniel tog över verksamheten efter sin far 2013. Nästa generation är även verksamma på gården. Sonen Jonathan går andra året på Vreta Lantbruksgymnasium, och dottern Ida har kört sina första lopp med stor häst. Detta gör att fjärde generationen redan är verksamman på gården.

Gården är ca 350 hektar stor och den huvudsakliga verksamheten är uppfödning och träning av travhästar. Med sin närhet till Solvalla, är gården unik i sitt närområde. En 800-meters rundbana och en 700-meters rakbana, gör träningsanläggningen komplett. Möjligheten att simma med hästarna finns också.
Under senare delen av 2013 har man även bytt inredning i körstallet, som nu är uppdaterat till senaste standard. Stallet rymmer 24 boxar, och till avelsverksamheten samt evakueringsstall, finns ytterligare 20 boxar till förfogande.

 

Gården består av ca 80 hektar åkermark, där ca hälften idag står för vallproduktionen. Man är helt självförsörjande på grovfoder.

Historien om Ådö

Ådö nämns för första gången år 1404. Från 1650 vet vi att huvudbyggnaden har legat där den ligger nu. Den dåvarande ägaren, familjen Leijonhuvud, hade gården i sin ägo i över 130 år, vilket spänner över 6 generationer.

1712 köpte Finlandsättlingen och krigaren Arvid Horn Ådö Säteri för att användas som privatbostad. Arvid Horn bodde på Ådö i 30 år, och gifte sig även med sin tredje fru, Gyllenstierna. Det är av den anledningen som huvudentrén till slottet pryds av det Hornska och Gyllenstiernska vapnet. Han skänkte Ådö till sin tredje fru i morgongåva.

Från 1873 - 1917 ägdes Ådö Säteri av familjen Tamm. Namnet Tamm är återkommande i trakterna, inte minst genom kursgården Tammsvik längre upp på vägen.

1917 delades Ådö upp i fyra delar; Ådö Säteri, Tammsvik, Säbyholm och Kvistaberg.

Ådö Säteri var innan uppdelningen en egendom som sträckte sig från Lagnös södra udde, ända bort till det som idag är Bro-Bålsta golfbana.

1966 köpte Lars Eriksson gården, för att där föda upp och träna travhästar. 1987 tog sonen Lester över rörelsen. 
Sedan 2013 är det dottern Ulrika Riesterer som äger gården, och förvaltningen sker i det med maken gemensamägda bolaget Ådö Säteri AB. Det bedrivs fortsatt uppfödning, träning och tävling med travhästar. Idag är även barnen Ida och Jonathan verksamma på gården, vilket görd det till tredje och fjärde generationen som är involverade i verksamheten.

Verksamheterna

På Ådö Säteri bedriver vi olika verksamheter

Uppfödning och träning av travhästar

Inackordering

Hästmassage / Laserbehandling
Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruksentreprenad

Vägentreprenader

Ekotemplet, Ådö

Flispanna på Ådö Säteri!

I vår affärsplan inför det rådande generationsskiftet, tog vi upp behovet av att se över uppvärmningen av våra fastigheter. I synnerhet huvudbyggnaden, som under flera år varit otillräckligt uppvärmd under de kallare årstiderna. Vi kalkylerade redan då på att ersätta samtliga idag verksamma vedpannor, vilket vid tillfället var 4 stycken. Dessa värmde tillsammans ca 2 100 kvm golvyta, vilket motsvarar dagens uppvärmda yta. Till detta är det dimensionerat ytterligare ca 300 kvm bostads- och verkstadsytor.
Miljömässigt är detta en fördel, då den nya pannan har en mycket högre förbränningsgrad än tidigare pannor, vilket reducerar utsläppen till att i stort sett endast innehålla vattenånga. En rökgascyklon renar det sista ur röken. All aska sprids sedan som gödning på våra fält.

2014 hade vi hittat en leverantör som motsvarade våra krav på rimlig prisnivå, men framför allt en flexibel serviceorganisation. Valet föll på en Veto Stoker-panna på 400 kW, som levererades av Ving Bioenergi i Katrineholm. Denna värmer ca 1 500 liter i pannan och cirkulerar ungefär samma volym i ett 1 600 m långt kulvertsystem.

En investering av den här storleken måste naturligtvis även en viss avkastning. I våra beräkningar har vi tagit hänsyn till den energi som vi säljer, men som på långa vägar inte försvarar investeringens storlek. Vi har däremot tagit stor fasta på den tid som frigörs för annat välbehövligt arbete på gården. Inte minst har vi även tagit hänsyn till den besparing på kroppen detta innebär i förhållande till tidigare vedeldning.
Vidare skall vi inte förringa möjligheten för investeringsstöd för förnybara energikällor, som naturligtvis bidragit till att vi har kunnat räkna hem denna investering.

I dagsläget har pannan producerat varmvatten i fem år, och vi har hitills bara kunnat njuta av den jämna värmen.

Här ska pannan stå!
Här ska pannan stå!
Pannan på plats och skalet börjar ta form.
Pannan på plats och skalet börjar ta form.
Kulvert på väg!
Kulvert på väg!
Snart klart för start!
Snart klart för start!